Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/8
Title: Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVIII - ХIХ ст.)
Other Titles: Музыкальное образование детей и молодежи на Черниговщине (ХVIII - ХIХ в.)
Musical education and upbringing of children and youth in Chernihiv region (ХVІІІ - ХІХ centuries.)
Authors: Матвієнко, Світлана Іванівна
Matviyenko, Svitlana
Keywords: музична освіта
музичне виховання
спів
музыкальное воспитание
musical education
Issue Date: 2010
Publisher: Харків, ХНПУ ім. Г.Сковороди
Abstract: рукопис, який містить дослідження розвитку музичної освіти на Чернігівщині впродовж ХVІІІ – ХІХ ст. У дисертації визначено та схарактеризовано основні етапи розвитку цього процесу, його найважливіші тенденції та головні перешкоди; здійснено науковий аналіз форм, методів та характерних тенденцій організації шкільної музичної освіти Чернігівщини, визначено їх динаміку впродовж тривалого історичного періоду. У дисертації ґрунтовно досліджено особливості навчально-виховного процесу в багатьох навчальних закладах різних типів щодо навчання учнів церковного співу, залучення їх до музично-етнографічної, концертної і музично-просвітницької діяльності, організації дозвілля дітей та учнівської молоді засобами музики. Розкрито роль громадськості та духовенства краю щодо підтримки регіональних традицій у галузі музичного виховання дітей і молоді. Запропоновано шляхи використання позитивних тенденцій регіональної музичної освіти в структурі підготовки сучасного вчителя музики.
Description: В диссертации определены основные этапы развития музыкального образования на Черниговщине: 1) любительски-профессиональный (начало ХVIIІ в.- 1785 г.); 2) официально-организационный (1786-1863 гг.), 3) общественно-педагогический (1864-1883 гг.), 4) просветительский (1884-начало ХХ в.), дана их характеристика.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/8
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АР Матвиенко С.И..pdf455,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.