Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/803
Title: Системний підхід і "зіткнення цивілізацій" у міжнародних відносинах – історіософський огляд
Authors: Кучменко, Е. М.
Keywords: системний підхід
"зіткнення цивілізацій"
політика
лінійна історична школа
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядаються проблеми, які пов’язані із векторними змінами міжнародних відносин та існуючих підходів щодо розв’язання існуючих і май- бутніх проблем у міжнародній політиці в силу "зіткнення цивілізацій". Наво- дяться точки зору на цю проблему дослідників як Заходу, так і Сходу, які роблять спробу піддати аналізу ці зміни, аналізуються їх погляди на май- бутнє світу і, головне, їх погляди розділилися щодо цивілізаційного роз- витку і характеру міжнародних відносин. Так, лінійна, історицистична школа стверджує, що Західна цивілізація – універсальна цивілізація, яка прийнят- на всьому людству, тобто прийнятні її культура, тип суспільних відносин і засоби здійснення політичної влади. Наводяться та аналізуються факти, які свідчать на користь концепції "зіткнення цивілізацій". Проте концепцію "зіткнення цивілізацій" вони замінюють циклами, в яких неабияку роль віді- грає економіка; наводиться точка зору і тих, які доводять правильність системного підходу. Говориться про можливість переносу центру міжна- родних відносин із Заходу на Схід із урахуванням ролі "третього світу", його розвитку і можливостей, унаслідок реформ, які там відбуваються, але з урахуванням соціокультурних традицій.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/803
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-326-333.pdf319,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.