Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/815
Title: Етнонаціональний чинник національної політики радянського комуністичного режиму щодо поляків (1920-ті – перша половина 1940-х років)
Authors: Лущай, І.В.
Сілецький, Б.П.
Keywords: національна політика
етнонаціональний чинник
репресії
депортації
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Статтю присвячено дослідженню етнонаціонального чинника національної політики радянського комуністичного режиму в Україні в період 1920-х – першої половини 1940-х років щодо польської етнічної меншини, виявленню витоків і причин упередженого і політично вмотивованого ставлення біль- шовиків до поляків як етносу-нації. Виявлено, що на початку 1930-х рр. у національній політиці зміцнілого тоталітарного режиму Сталіна відбувся "великий перелом", а з 1933 р. національна політика СРСР щодо поляків набу- ває репресивного, карального, явного антипольського характеру, очевидно- го протиставлення українців полякам в дусі традиційної російської імперської політики. Захоплення СРСР у вересні 1939 р. Західної України ознаменувало новий виток масових репресій та депортацій поляків. Періоди пом’якшення національної політики комуністичного режиму стосовно поляків у другій половині 1940 р., а також після нападу Німеччини на Радянський Союз, корелюються з подібною практикою в Російській імперії періоду царату.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/815
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-186-202.pdf350,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.