Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/820
Title: До питання про участь В. В. Тарновського- молодшого у земському ліберальному русі на півночі Лівобережної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.)
Authors: Котельницький, Н.
Keywords: В. Тарновський-молодший
земський ліберальний рух
земське самоврядування
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена актуальній та не розв’язаній до цього часу науковій проблемі української історичної науки – питанню вірогідної участі яскравого представника української національної аристократії, відомого громадського діяча, благодійника та мецената – В. В. Тарновського-молодшого у зем- ському ліберальному русі на півночі Лівобережної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.). На основі виявлених автором маловідомих та малодосліджених джерел, які вперше вводяться у науковий обіг, всебічно розглянуті історичні факти, які свідчили про наявність контактів та зв’язків В. Тарновського-молодшо- го з опозиційною фрондою. У результаті автор приходить до обґрунтова- ного висновку про те, що молодший Тарновський не був повноправним членом вказаного визвольного руху, жодних підтверджень його активної політичної діяльності на цій ниві не виявлено, його причетність до земського лібералізму була формальною і символічною.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/820
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-129-139.pdf314,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.