Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/823
Title: Батуринська сотня як військово-адміністративна одиниця Ніжинського полку в ХVII та ХVIII cт.
Authors: Солдатова, К.О.
Keywords: Деулінське перемир’я
фортеця
Ніжинський полк
гетьманська столиця
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається історія розвитку Батуринської сотні як військово-адміністративної одиниці доби Гетьманщини. В умовах розвитку сучасної української історичної науки сотня не стала поки що окремим об’єктом спеціального дослідження. Подано коротку характеристику роз- витку батуринського краю в період Київської Русі та литовсько-польської доби. Як визначає автор, поява міста Батурина напряму пов’язана із Деулінським перемир’ям та будівництвом фортеці на цій території у ХVII ст. Автор аналізує історію утворення сотні під час визвольної бороть- би Б. Хмельницького. У праці залучено опубліковані та архівні матеріали, на основі яких проводиться характеристика різних сфер життя військово- адміністративної одиниці. Завдяки їм, автор встановлює населені пункти, що входили до складу Батуринської сотні. Також у роботі розглянуто статистичні джерела, за якими визначено кількість мешканців сотні у різні роки. Окремо автор аналізує економічне становище населення адміні- стративної одиниці, визначає найбільш поширені галузі виробництва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/823
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-97-106.pdf315,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.