Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/826
Title: Роль Ніжинського козацького полку в українсько-російських протистояннях: історіографія питання
Authors: Бровко, А. Г.
Keywords: історіографія
Ніжинський козацький полк
українсько-московські конфлікти
українсько- російські протистояння
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена аналізу вивчення участі Ніжинського козацького полку в українсько-російських конфліктах. Звернуто увагу на стан дослідження проблеми. Проаналізовано етапи розробки в історіографії питання участі Ніжинського полку в антимосковських виступах. Висвітлено праці, у яких знайшла відображення зазначена проблематика. Зокрема, зроблено наго- лос на досягненнях у вивченні даного питання в сучасній українській історіографії. У ході дослідження було зроблено висновки, що, незважаючи на підвищений інтерес до Ніжинського полку як військової, так і адміністра- тивної одиниці Гетьманщини, ґрунтовних праць, у яких би розкривалась досліджувана нами тематика, видано так і не було.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/826
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-58-70.pdf324,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.