Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/830
Title: Виникнення географічних знань у первісного населення України (пізній палеоліт, мезоліт)
Authors: Москаленко, О.Ю.
Keywords: географічні знання
орієнтування
мінеральні ресурси
клімат
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається процес виникнення і накопичення географічних знань у первісного населення України в пізньопалеолітичний і мезолітичний час. Наголошується на прикладному характері ранньої географії зумовле- ному потребами ефективного ведення мисливсько-збиральницького госпо- дарства. Даний тип господарства зумовлює рухливий спосіб життя, від- далені сезонні міграції за об’єктами промислу. Вироблялися вміння і навички орієнтування на місцевості за різноманітними природними об’єктами земної поверхні та небесної сфери; з’являються перші картосхеми. Приходило усвідомлення особливостей ландшафтних смуг макро і мікрорельєфу земної поверхні, наявної флори і фауни. Накопичувався досвід короткочасного і довготривалого прогнозування погодно-кліматичних умов, формувалося поняття географічного середовища.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/830
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-5-19.pdf464 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.