Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/953
Title: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Authors: Падун, Н.О.
Стельмашенко, І,
Keywords: культура
організаційна культура
шкільна культура
розвиток
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкриваються деякі особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Дано визначення поняття "культура", "організаційна культура". Досліджено, що місією культури є задоволення як ду- ховних, так і матеріальних потреб людини. Шкільна культура є окремим випадком загальної культури, місією якої є задоволення потреб членів шкільного колективу – духовних, організаційних, потреби у згуртованості, у причетності до світового прогресу, до забезпечення добробуту держави тощо. Встанов- лено, що організаційна культура має дві форми прояву: статичну й динамічну. Досліджено, що статична форма організаційної культури розкриває її наявний рівень, який забезпечує її подальший розвиток, а динамічна форма виявляється в розвитку вміння реагувати на зміни, які відбуваються в навколишній дійсності. На основі літературних джерел виділено три основні групи підходів до форму- вання організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес формування, розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Дослі- джено принципи розвитку організаційної культури загальноосвітнього навчаль- ного закладу, зокрема: загальності, доступності, поваги до індивідуальної особистісної культури і загальношкільної культури; обґрунтованості, досяжно- сті основних цілей і цінностей організаційної культури.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/953
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf176,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.