Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/965
Title: Виховання працелюбності в дітей старшого дошкільного віку в процесі занять художньою працею
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: працелюбність
художня праця
Issue Date: 2018
Abstract: Розкрито підходи науковців до сутності поняття «працелюбність» та розглянуто його компонентний склад. Зазначено, що період старшого дошкільного дитинства є особливо важливим для особистісного розвитку дитини, формування базису особистісних якостей, до яких належить і працелюбність. Проаналізовано зміст чинних програм дошкільної освіти, що надало можливість з’ясувати, наскільки цей вид дитячої праці зберігає свій потенціал щодо виховання в старших дошкільників працелюбності.
Description: Рассмотрены современные подходы к воспитанию у детей старшего дошкольного возраста трудолюбия как личностного качества, которое способно определять жизненную и профессиональную успешность человека в будущем. Раскрыты подходы ученых к сущности понятия «трудолюбие» и рассмотрен его компонентный состав. Указано, что период старшего дошкольного детства является особенно важным для личностного развития ребенка, формирования базиса личностных качеств, к которым относится и трудолюбие. Проанализировано содержание действующих программ дошкольного образования, что дало возможность выяснить, насколько этот вид детского труда сохраняет свой потенциал по воспитанию у старших дошкольников трудолюбия.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/965
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.