Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1005
Title: ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА "Я У СВІТІ"
Authors: Гордієнко, Т. В.
Keywords: компетентність
компетенція
освітні компетентності
соціальна компетентність
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Місія компетентнісно спрямованої освіти полягає в тому, щоб сприяти становленню людини як суб’єкта і проектувальника життя. Навчальна діяль- ність має ґрунтуватися на суб’єктно-суб’єктних основах, де учень і вчитель виступають як повноправні партнери. Для компетентнісно зорієнтованої освіти важливою є риса особистісної зорієнтованості. Кожна особистість від народження має різні здібності й задатки, тому освіта, школа мають забез- печити кожній дитині можливість вибору своєї подальшої життєвої і професій- ної діяльності. У статті окреслено основні аспекти формування освітніх компетентностей учнів початкової школи в результаті організації освітньої діяльності на уроках навчального предмету "Я у світі". Виділено групу освітніх компетентностей, які формуються у змісті предмета, а саме: життєва, соціальна та громадянська. Визначено структурні компоненти зазначених компетентностей та механізм їх формування у молодших школярів. Проана- лізовано зміст навчального матеріалу та особливості викладання навчального предмета "Я у світі", що реалізує в початковій школі зміст освітньої галузі "Суспільствознавство". Багато завдань вирішує навчальний предмет "Я у світі", метою якого є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду. Також окреслено ознаки сформованості життєвої, соціальної та громадянської компетентності у молодших школярів, що має стати орієнтиром для студентів-практикантів та практикуючих учителів початкової школи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1005
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf218,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.