Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1030
Title: КЕРОВАНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Authors: Абрамович, А. М.
Чувакова, Т. Г.
Keywords: самостійна робота
самостійна діяльність
студенти-філологи
вимоги до самостійної роботи
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядаються питання організації проведення та контролю самостійної роботи студентів-філологів. Зазначено, що керована самостійна робота студентів є домінуючою формою навчання у сучасному вищому навчаль- ному закладі. Це зумовлено особливостями кредитно-модульного навчання та вимогами сучасного суспільства до професійного самовдосконалення упродовж життя. Визначено рівні виконання самостійної роботи, її форми, чинники її успішного здійснення, труднощі, які можуть виникати у студентів. Проаналізо- вано вимоги, за якими самостійна робота студентів сприятиме поглибленню набутих знань та формуванню вмінь працювати як індивідуально, так і в колективі. Виділено особливості самостійної діяльності студентів в поза- аудиторній роботі, які сприяють розвитку дослідницьких навичок, навичок самоосвіти і професійного становлення. Наведено приклади творчих завдань, які можуть бути використані при викладанні практичного курсу іноземної мови. Зазначено важливість правильної організації самостійної роботи, яка сприяти- ме розвитку навичок самоконтролю та самокорекції. Розглянуто основні функції та види контролю самостійної роботи, які є найбільш поширеними та доцільними при перевірці такої діяльності. Проаналізовано гнучкі підходи до різноманітних форм та методів контролю виконання самостійної роботи з урахуванням навчального досвіду студентів. Зазначено ефективність само- контролю й об’єктивного самооцінювання своєї діяльності самими студентами під час проведення заняття.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1030
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf179,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.