Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1057
Title: ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З БІОЛОГІЇ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Authors: Гавій, В. М.
Коваленко, С. О.
Приплавко, С. О.
Keywords: компетентнісний підхід
предметні компетентності
профільне навчання
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті викладені та обґрунтовані підходи до формування предметних компетентностей як основи профільного навчання старшокласників. Пред-метні компетентності спрямовані на розвиток особистості, опанування нею фундаментальних ідей і принципів, наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності й ціннісних орієнтацій, що дають змогу зрозуміти законо-мірності перебігу природних явищ, виробити навички безпечного життя в сучасному високотехнологічному суспільстві й цивілізованої взаємодії з природ-ним середовищем.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1057
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf404,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.