Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1061
Title: ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Дубровська, Л. О.
Дубровський, В. Л.
Висовень, А. С.
Keywords: інтерактивні технології навчання
інтерактивний урок
мотивація навчальної діяльності
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті автори торкаються проблеми застосування технологій інтерак-тивного навчання молодших школярів, удосконалення процесу навчально-пізна-вальної активності учнів початкової школи. Звернена увага на організацію робо-ти на інтерактивному уроці, діалогове спілкування з молодшими школярами, підвищення пізнавальної активності на уроці, створення суб’єкт-суб’єктних інтерактивних відносин в освітньому процесі, атмосферу співтворчості та співпраці, що сприятиме розвитку особистості учня.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1061
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf417,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.