Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1069
Title: ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: потенціал
творчий потенціал
структура творчого потенціалу
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті автор, спираючись на тлумачення словників та трактовки вчених, які займалися проблемами творчості особистості, виявляє власне розуміння понять "потенціал", "творчий потенціал", а також визначає структуру творчого потенціалу. При цьому увага акцентується на тому, що компоненти структури творчого потенціалу обумовлені віковими особливостями людини. Відповідно це необхідно враховувати у розкритті та реалізації креативних резервів учнів молодшого шкільного віку. Автор підтримує ідею науковців, які вважають, що внутрішні ресурси особистості виявляються через діяльність. Тому трудова діяльність молодших школярів, на його думку, є плодотворним полем розкриття творчого потенціалу учнів початкових класів. Але даний процес можливо активувати створенням певних педагогічних умов. Такими умовами автор вважає: організацію доброзичливо-діалогічного середовища праці, розробку індивідуально-колективних маршрутів творчості та викори-стання ситуацій стимулюючого прогнозування у трудовому навчанні в початкових класах загальноосвітньої школи. Вищезазначені педагогічні умови діють у своєму діалектичному взаємозв’язку. Створення доброзичливо-діалектичного середовища відкриває духовні скарби молодших школярів, формує бажання шукати щось нове; розробка індивідуально-колективних маршрутів вивільняє творчі сили дитини, скеровуючи їх у певному напрямку; а використання ситуацій стимулюючого прогнозування спрямовує креативність учнів початкової школи до подальших перспектив дитячої творчості, розширюючи горизонти фантазій.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1069
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf398,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.