Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1070
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Authors: Горпініч, Т. І
Keywords: університет
вища освіта
професійно значуща ціннісна установка
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Метою статті є висвітлення результатів дослідження ціннісно-моти-ваційної сфери студентів медичного профілю України. Актуальність пропо-нованого дослідження зумовлена відсутністю достатньої кількості наукових праць, спрямованих на дослідження та зіставлення світоглядно-мотиваційної сфери українських та зарубіжних студентів медичного профілю та їх професійно-значущих якостей, готовності до навчання і праці, основних установок, важливих для успішної навчальної та професійної діяльності. Аналіз відповідей студентів дозволив виокремити певні тенден-ції та характерні особливості їх світогляду та професійно значущих ціннісних установок. Результати пропонованого анкетування допомогли виявити ті негативні явища, які варто усунути з метою ефективного досягнення цілей, поставлених перед освітньою системою України.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1070
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf385,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.