Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1071
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Authors: Новгородська, Ю. Г.
Keywords: професійна мобільність
педагогічні умови формування професійної мобільності керівника навчального закладу
освітній простір вищого навчального закладу
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена теоретичному осмисленню наукових підходів до поня-ття "професійна мобільність". Професійна мобільність керівника навчаль-ного закладу є складною інтегративною якістю, що дозволяє в динамічних умовах бути соціально активним, конкурентоспроможним, професійно компетентним, здатним до самореалізації, саморозвитку та модернізації власної діяльності; породжувати незвичайні ідеї, швидко вирішувати професійні завдання шляхом підбору оптимальних рішень у конкретних і екстремальних ситуаціях. Виокремлено педагогічні умови, що обумовлю-ють ефективність формування професійної мобільності керівників навчальних закладів у процесі їх професійної підготовки: інтеграція психо-лого-педагогічних та управлінських знань; психолого-педагогічна готов-ність викладача до формування професійної мобільності майбутніх керівників ЗНЗ; створення освітнього простору вищого навчального закла-ду як середовища формування професійної мобільності майбутнього керівника.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1071
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf401,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.