Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1074
Title: ВИМОГИ ДО СТАЖУВАННЯ У ЮРИДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ США
Authors: Михайленко, О. В.
Keywords: юридичний коледж
стажування
професійна підготовка
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Автор статті визначає цілі та галузі знань, у які залучені студенти протягом стажування. Основною метою практики вважається формування у студентів ключових цінностей професії, а саме: пошук справедливості і забезпечення доступу до правосуддя, повага до правил закону, розуміння суті недоторканості та правдивості, розуміння необхідності вести справу ефективно з різними клієнтами. В юридичних коледжах США практика здійснюється у юридичних клініках. Юридичні клініки можуть бути як на базі юридичного коледжу, так і поза ним. Вчені зазначають, що юридичні клініки – це навчальні заклади, що надають правову допомогу малозабезпеченим верствам населення або проводять науково-дослідну роботу під керівництвом наставника-юриста. Автор поділяє практику у юридичних школах США на: практику, що заснована на моделюванні; практику внутрішніх клінік, де студенти представляють клієнтів під керів-ництвом професорсько-викладацького складу; стажування, де студенти представляють клієнтів або виконують інші професійні ролі, спостерігають чи допомагають практикуючим юристам, суддям у їх роботі; та практика "pro-bono" (безкоштовне надання юридичних послуг малозабезпеченим людям). У статті також аналізуються вимоги до стажування у юридичних коледжах США.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1074
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf385,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.