Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1087
Title: ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Authors: Морозова, О. О.
Keywords: цінності
ціннісні орієнтації
музичне мистецтво
музичне виховання
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті шляхом теоретичного аналізу результатів вивчення проблеми дослідження в науковій літературі, узагальнення передового педагогічного досвіду відображено різноманітні підходи стосовно психолого-педагогічних принципів формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва. Проаналізовано значення і функції ціннісних орієнтацій в освітньому процесі; представлено вимоги до формування ціннісних орієнтацій на уроках музичного мистецтва. Автор розглядає ціннісні орієнтації в контексті виховання духовних потреб та інтересів молодших школярів. У статті висвітлено значення цінностей національного виховання, яке зумовлює розвиток світогляду і життєдіяльності молодших школярів та особливості адаптації їх до школи і до навколишньої дійсності. Система цінностей українського виховання надає ієрархію абсолютних вічних цінностей – цінностей національних, громадянських, сімейних і особистих. Зазначено, що процеси формування ціннісних орієнтацій молодших школярів зумовлені ціннісною значущістю природи, яка з’являється як джерело формування світогляду й оволодіння дітьми навколишньою дійсністю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1087
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf391,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.