Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1089
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПроворова, Є. М.-
dc.date.accessioned2019-07-04T08:14:46Z-
dc.date.available2019-07-04T08:14:46Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.udc378.147:78-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1089-
dc.description.abstractУ межах статті на основі аналізу, систематизації, узагальнення наукових дже-рел представлено методологічні підходи до дослідження методичної підготовки майбутнього вчителя музики. Системно-холістичний контекст дозволяє розглядати особистість студента у процесі методичної підготовки як вищу форму цілісності, розвиток якої відбувається з урахуванням принципів гармоній-ного поєднання розумового розвитку з емоційним, творчим, духовним, взаємопо-ваги. Урахування особистісного і діяльнісного підходів дозволяє розглядати методичну підготовку майбутніх учителів музики як процес залучення учасників праксеологічної діяльності до вокально-діалогової взаємодії на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. Системний підхід дає змогу розглядати цей процес у єдності нормативно-цільового, теоретико-методологічного, процесуально-змі-стового, аналітико-результативного блоків. Відповідно до компетентнісного підходу формування методичної підготовленості пропонується розглядати у процесі вивчення музично-методичних дисциплін, під час педагогічної практики. З урахуванням аксіологічного, праксеологічного підходів відбувається виховання загальнолюдських і культурних цінностей успішної особистості.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ ім. Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectмайбутній учитель музикиuk_UA
dc.subjectметодологічні підходиuk_UA
dc.subjectсистемний підхідuk_UA
dc.subjectкомпететнісний підхід,uk_UA
dc.titleСИСТЕМНО-ХОЛІСТИЧНИЙ КОНТЕКСТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf398,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.