Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1102
Title: СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО МУЗИЧНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
Authors: Хоменко, Л. В.
Keywords: музично-педагогічна діяльність
мотивація
студенти педагогічних коледжів
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлено зміст структурних компонентів мотивації до музично-педагогічної діяльності студентів педагогічних коледжів. Зокрема, увагу скон-центровано на таких структурних компонентах: когнітивний, емоційно-ціннісний та практико-діяльнісний. Виокремлюється їх значення як базових для ефективної підготовки майбутніх учителів музики у закладах освіти І–ІІ рівня акредитації. Розроблено критерії та показники даних структурних компонен-тів. Визначено основоположні питання успішного формування мотивації до музично-педагогічної діяльності студентів педагогічних коледжів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1102
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf378,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.