Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1108
Title: ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Authors: Пухальський, Т. Д.
Keywords: професійна компетентність
учитель музики
диригентсько-хорові дисципліни
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається питання ефективної організації самостійної роботи студентів, її роль та місце у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін. На основі здійсненого аналізу наукових досліджень автором дано різносторонню характеристику самостійної роботи студентів, визначено характерні її ознаки: високу активність пізнавальної діяльності; чітку вмотивованість студентів; побудову цілей та самостійний підбір методів досягнення поставленої мети; мінімальне втручання викладача у її процес; спрямованість на виявлення особистісних якостей студентів. Самостійна робота автором трактується як навчально-пізнавальна діяльність, за якої студент на основі власних мотивів і потреб самостійно та результативно виконує поставлені викладачем завдання. Дане питання розглядається в кількох проекціях: як форма організації навчального процесу; як засіб формування навичок самоконтролю, самоорга-нізації та самокорекції; як засіб творчого, особистісного та професійного розвитку особистості. Автором проаналізована самостійна робота студентів спеціальності "Музичне мистецтво" відносно специфіки музичної діяльності, розкрито особливості взаємодії викладача і студента в організації самостійної роботи на групових заняттях диригентсько-хорових дисциплін та на індивідуальних заняттях з хорового диригування, визначені умови успішної самостійної роботи майбутніх вчителів музики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1108
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf396,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.