Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1111
Title: ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЧЕРЕЗ ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Теряєва, Л. А.
Keywords: естетичний і духовний розвиток
хорова музика
емоційні переживання
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Мета сучасної музичної освіти полягає в підготовці висококомпетентних учи-телів музики, які здатні навчати школярів емоційно сприймати і розуміти хорову музику. Тому основним завданням викладачів музичних дисциплін у вищих музично-педагогічних навчальних закладах є розвиток емоційної сфери студентів, їх естетичний і духовний розвиток. Систематичне емоційне сприйняття студентами хорових творів різних жанрів і стилів сприяє поглибленню їх емоційних переживань від почутої музики, роз-витку естетичного смаку, художнього мислення і творчої активності майбут-ніх учителів музики. Стаття розглядає нові методи, форми і засоби навчання студентів емоційного сприйняття хорової музики. Для мотивації майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування запропоновано використання інформаційно-комп’ютерних технологій і музичних комп’ютерних програм.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1111
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf347,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.