Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1137
Title: Umowa Warszawska 1920, jako przykład współpracy polsko-ukraińskiej na arenie międzynarodowej
Authors: Gralczyk, Igor
Keywords: Umowa Warszawska 1920
Józef Piłsudski
Semen Petlura
Rzeczpospolita Polska
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Umowa Warszawska (Pakt Piłsudski-Petlura) została podpisana 22 i 24 kwietnia 1920 roku przez Józefa Piłsudskiego, reprezentującego Rzeczpospolitą Polską oraz Semena Petlurę, reprezentującego Ukraińską Republikę Ludową. W momencie jej podpisania ani po stronie ukraińskiej, ani po stronie polskiej, nie cieszyła się ona popularnością. Tuż po jej zawarciu rozgorzała polityczna dyskusja działaczy ukraińskich, którzy uznali umowę za nieporozumienie. Oskarżano S. Petlurę o zdradę i oddanie Galicji i Wołynia Polsce. Artykuł odpowiada na pytania czy Umowa Warszawska była błędem S. Petlury, czy faktycznie jedynym możliwym sposobem na kontynuację walki o ukraińską państwowość oraz dlaczego J. Piłsudski zdecydował się ją zawrzeć i na ile jego intencje były szczere względem partnera. Dlaczego zawarto umowę akurat w tym czasie, a nie wcześniej i czy była ona równa. Czy mogła stać się podwaliną do wzajemnego partnerstwa nowopowstałych tworów państwowych. Pomimo wielu kontrowersji, Umowa Warszawska była ważnym wydarzeniem w relacjach obu partnerów. Zauważono możliwość strategicznego partnerstwa względem zagrożenia bolszewickiego. Porozumienie stworzyło podstawy do kontynuowania walki z bolszewizmem na emigracji przez działaczy ukraińskich. Niezależnie od podjętych ustępstw, Umowa Warszawska była w tamtym momencie, jedyną drogą dająca możliwość kontynuacji walki wyzwoleńczej narodu ukraińskiego przeciw bolszewikom.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1137
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 94 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf289,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.