Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1157
Title: Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch
Authors: Milczarek, М.
Keywords: frazeologia
frazeologizmy
utarte zwroty
przysłowia
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: W wielu systemach językowych funkcjonują połączenia wyrazowe, które ze względu na swoją utrwaloną formę oraz specyficzne znaczenie stosowane są w komunikacji jako gotowe frazy niosące ze sobą dodatkowo określony ładunek emocjonalny. Znajomość frazeologizmów jest ważna zarówno w nauce języka obcego, jak i w pracy tłumacza. Poprawnie użyte mogą wzbogacać wypowiedź i świadczą o wysokim stopniu opanowania języka obcego. Ich niewłaściwe zastosowanie może jednak doprowadzić do nieplanowanego efektu komicznego lub wręcz zakłócać komunikację. W poniższym artykule w oparciu o różnorodne teksty źródłowe zostaną przedstawione kryteria według których definiuje się frazeologizmy w niemieckim i polskim systemie językowym. Następnie zostanie przedstawiona różnorodność takich grup wyrazowych w obu językach.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1157
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 95 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf340,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.