Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1242
Title: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ
Authors: Ростовська, Ю. О.
Keywords: професійна підготовка
педагогічні переконання
методична підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті професійна підготовка розглядається як важливий компонент професійної освіти майбутнього вчителя-хореографа; як процес формування фахівця зі стійкими педагогічними переконаннями. Завдання формування профе- сійних переконань вимагають суттєвих змін у змісті педагогічної освіти, яка в усіх своїх аспектах (теоретичному, практичному, психологічному) має забезпе- чувати проникнення у сутність певного педагогічного явища; сприяти осяг- ненню істинності знань, посиленню ролі теоретичних узагальнень, фунда- ментальних ідей і понять.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1242
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf213,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.