Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1244
Title: ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Кабур, Л. М.
Keywords: професійна мобільність
майбутній вчитель музики
інструментальна підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті висвітлено проблему формування професійної мобільності майбут- нього вчителя музики у процесі інструментальної підготовки. Проведено аналіз основних особливостей інструментальної підготовки студентів музично- педагогічних факультетів та інститутів мистецтв вищої школи. Визначені цілі й задачі інструментально-виконавської діяльності. Процес формування професійної мобільності майбутнього вчителя музики безпосередньо пов’язаний зі структурою їх професійної підготовки, визнача- ється специфікою музичної освіти та поєднує в собі психологічний, педагогічний та музичний напрями досліджень. Професійна діяльність вчителя музики є багатофункціональною, вона має специфічні особливості. Вчитель музики одно- часно виступає в декількох ролях: вчитель навчає дітей основ музичного мистецтва, сприяє вихованню та формуванню духовних цінностей особи- стості, як музикант пропагує музичне мистецтво. Ця універсальність професії, яку обіймають всі вчителі музики, стає основою для його професійної мобіль- ності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1244
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf195,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.