Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1247
Title: ЕСТЕТИКА ХОРЕОГРАФІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА
Authors: Клюєва, С. Д.
Keywords: хореографічне мистецтво
мистецтво
художньо-естетичне виховання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядається хореографічне мистецтво як засіб формування цілісної системи художніх цінностей, засіб всебічного формування особистості, її національної свідомості, як показник сучасних світоглядних інновацій. У форму- ванні естетичної і художньої культури особистості хореографічне мистецтво є найважливішим аспектом естетичного виховання. Естетика хореографії – це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто світ чарівного мистецтва. Хореографічне мистецтво створює і впроваджує свої закони осягнення світу, засновані як на конкретній відповідності життєвого та худож- нього матеріалу, так і на ступені точності метафоричного образу віддзер- калення життя. Виражальні засоби танцювальних форм як головні чинники художньої практики хореографічної культури пройшли тривалий еволюційний шлях, видозмінюючись і збагачуючись, згодом утворили систему, яка визначає наукові знання, виражальні засоби, аудіовізуальну і ритмопластичну основу, формально-технічні принципи, естетику, специфічні риси і можливості хорео- графічної культури. Хореографічне мистецтво здатне задовольнити прагнен- ня особистості до естетичного зростання, поєднати її внутрішній і зовнішній світ, активізувати творчу уяву та емоційні реакції. Естетичне виховання забезпечує можливість постійного духовного самовдо- сконалення особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Воно має особливе значення в розвитку особистості, оскільки від його сформованості значною мірою залежить формування повноти соціального світогляду, ціннісних орієнтацій, ефектив- ність залучення до активної художньо-творчої діяльності, в цілому розвиток художніх традицій, відродження національної культури.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1247
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf183,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.