Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1249
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МИСТЕЦЬКО-ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ
Authors: Вергунова, В. С.
Keywords: проєктна діяльність
мистецько-творчі проєкти
фестиваль
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена розгляду основних напрямків підготовки мистецько- творчих проектів майбутніми учителями музичного мистецтва в умовах освітнього процесу Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Висвітлено погляди вчених на сутність таких понять, як "проєкт", "проєктна діяльність". Підкреслюється значущість застосування методу проєктів у вивченні навчальних дисциплін, який дозволяє кожному студенту виявити власні здібності відповідно до інтересів, набути практич- ного досвіду у певній сфері, сприяє самореалізації, а також підтримує інтерес до навчання в обраній спеціальності. В умовах процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва НУЧК імені Т. Г. Шевченка визначено основні напрямки створення мистецько-творчих проєктів. Перший передбачає залучення студентів до проєктної діяльності, спрямованої на освоєння конкретного навчального матеріалу. Наступний передбачає підготовку індивідуальних мистецько-творчих проєктів, метою яких є самовираження студентів, вияв їхніх сценарно-режисерських здібностей та власного режисерського бачення. Ще один напрямок пов’язується з участю студентів та викладачів у концертних програмах. Цей напрямок дозволяє виявити творчі здібності майбутніх учителів у таких сферах: розробка сцена- рію, підбір виконавців, створення окремих виконавських номерів (індивідуальних чи ансамблевих). Наступний – характеризує профорієнтаційну роботу, що охоплює, окрім традиційних концертних виступів у ЗСО й такі форми роботи як: проведення флеш-мобів серед шкіл, організацію ігор з учнями, розробку тренінгів для учнівської молоді. Важливими є організація спільної діяльності викладачів і студентів при ство- ренні означених проєктів. Її особливостями є: власний приклад викладача, створення атмосфери довіри, партнерські стосунки, підтримка ініціатив май- бутніх учителів музичного мистецтва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1249
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf175,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.