Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1253
Title: УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ В АНСАМБЛІ БАНДУРИСТІВ
Authors: Чайка, С. В.
Keywords: українська народна пісня
фольклор
ансамбль бандуристів
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті проаналізовано формування інтересу у студентів педагогічного факультету до української народної музичної творчості на заняттях в ансамблі бандуристів. Навчання та виховання студентів, майбутніх фахівців, сьогодні неможливе без глибокого вивчення народної творчості. Формування профе- сійно-педагогічних навичок майбутніх педагогів шляхом розвитку інтересу до музичної народної творчості є одним із головних завдань вивчення музичних дисциплін у вищих навчальних закладах, де готують музично-педагогічні кадри. Відповідно до концепції середньої загальноосвітньої та національної школи України, споконвічність, первинність культурно-історичних традицій народу, діалектична єдність їх із загальнолюдською культурою є вихідним принципом при конструюванні змісту освіти і виховання. Професійне становлення майбут- нього вчителя розпочинається у виші, де формуються його художні смаки, погляди, переконання. З педагогічної точки зору, народне музичне мистецтво розглядається як один із найефективніших засобів формування професійно- педагогічного інтересу до народної музичної творчості у майбутніх учителів музики. Українська народна музично-пісенна творчість відіграє значну роль у вихованні особистості. Вона розвиває інтерес до музичного фольклору, художній смак, музичну пам’ять, пробуджує любов до прекрасного. Висока художність і доступність надають народній пісні високого педагогічного значення, адже найкращі зразки допомагають виховувати в особистості високі моральні, естетичні та світоглядні якості. Відтак надзвичайно багата та різноманітна національна музика має посісти належне місце у формуванні професійно- педагогічного інтересу майбутніх учителів музики, вона є чи не найголовнішим чинником його формування. Практична реалізація навчально-виховних завдань з використанням народного мистецтва має знайти своє втілення в усіх програмах аудиторних і позааудиторних занять.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1253
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf205,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.