Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1254
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Ростовська, І. О.
Keywords: мотивація
мотивація музичної діяльності
вчитель музичного мистецтва
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті висвітлено теоретичні основи формування мотивації інструмен- тально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва з позицій теорії діяльності. Здійснено аналіз філософських, а також ідей загальної і мистецької психології щодо активної ролі суб’єкта в діяльності, коли усвідомлена мотивація виступає сутнісною характеристикою особистості та музикознавчих досліджень щодо специфіки музично-виконавської діяльності. Зроблено висновок, що успішність формування мотивації інструментально- виконавської діяльності значною мірою визначається якістю педагогічного керування цим процесом; що домінування вищих смислоутворювальних мотивів музично-виконавської діяльності веде до подальшого розвитку інструменталь- но-виконавської майстерності, самоактуалізації та подальшого професійного самовдосконалення.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1254
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf200,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.