Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1256
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ
Authors: Раструба, Т. В.
Keywords: особистісно орієнтоване навчання і виховання, педагогічна підготовленість
умови
вчитель
учень
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена характеристиці педагогічних умов підготовленості вчи- теля до особистісно орієнтованої музичної освіти учнів закладів загальної середньої освіти. Розкрито суть тлумачення категорій "підготовленість" та "умова". Визначено шість головних педагогічних умов, до яких відносяться: воло- діння формами, методами та прийомами особистісно орієнтованої музичної освіти; суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу; здатність учителя до креативності; створення на уроці особистісно зорієнтованих і фасилітативних ситуацій; створення атмосфери емоційного підйому (катарсису); реалізація компетентнісного підходу у фаховій діяльності вчителя.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1256
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf186,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.