Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1257
Title: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Authors: Остапенко, Н. І.
Keywords: методичне забезпечення
професійна підготовка
майбутній фахівець музичного мистецтва
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: В умовах інтеграції України до європейського освітнього простору виникає нагальна потреба в оновленні та вдосконаленні форм, методів та засобів навчання у вищій школі. Тому одним із пріоритетних напрямів сьогодення у галузі комп’ютеризації освіти є створення й упровадження мультимедійних засобів в освітній процес. Стаття розкриває актуальність використання мультимедійних посібників в галузі методичного забезпечення підготовки май- бутніх педагогів-музикантів. Використання мультимедійних джерел розгляда- ється як визначальний чинник ефективності у підготовці та освітньому процесі фахівців у вищих педагогічних закладах освіти. Визначено сутність дефініції "мультимедіа". Проаналізовано мультимедійні посібники з музично- теоретичних та інструментально-виконавських дисциплін.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1257
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf177,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.