Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1266
Title: ПРОСВІТНИЦЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Юньжуй, Чжу
Keywords: вчитель музичного мистецтва
вокальна підготовка
музичне просвітництво
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті висвітлюються питання вокальної підготовки майбутніх вчителів музики з точки зору їх значущості для активізації просвітницької ролі шкільних занять з музики. Обґрунтовано думку, згідно з якою сукупність всіх видів діяльності, до яких залучаються учні на уроках музичного мистецтва, має слугувати ідеї просвітництва школярів та пронизувати весь музично-освітній процес, впливаючи на стиль педагогічного спілкування, добір музичного мате- ріалу, методів включення школярів у різні види діяльності і тим самим сприяти їхньому вихованню як освічених шанувальників музики. Мета статті – аналіз типових видів вокально-навчальної діяльності та активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з постановки голосу, спрямованих на посилення музично-просвітницької ролі уроків музики. Розглядаються різні аспекти вокально-навчальної діяльності студентів: художньо-виконавська, фонаційно-технологічна, творча, методична. Володіння навичками вокального виконавства розглядається як фактор, що уможливлює виконавську та вербальну презентацію вокальних творів на уроці і розвиток у школярів навичок музичного сприйняття; як необхідний компонент вокально- методичної підготовки майбутніх фахівців, спрямований на формування в школярів здатності до виразного співу та вокальної імпровізації; як засобу опосередкованого впливу на оволодіння інструментальними формами музику- вання та виконання шкільних пісень під власний акомпанемент. Розкрито роль міждисциплінарної інтеграції в залученні школярів до музичної творчості – інтерпретації пісенного репертуару та вокальної імпровізації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1266
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf171,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.