Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1287
Title: ВИПУСКНИКИ НІЖИНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ – ВИДАТНІ ВЧЕНІ- ЕМІГРАНТИ
Authors: Самойленко, О. В.
Keywords: гімназія
випускник
учений
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається діяльність учених, чия належність до України тривалий час замовчувалася, а наукова спадщина знаходилася під суворою забороною. Це – талановиті вчені, випускники Ніжинської класичної гімназії Хведір Вовк і Вадим Щербаківський. Хведір Вовк (1847–1918) – антрополог, етнограф і археолог. У своїх працях учений переконливо доводив, що українці – окремий, відмінний від сусідніх слов’ян- ських народів, антропологічний тип, що має цілком оригінальні етнографічні особливості. Завдяки Хведорові Вовку українська археологія та етнографія початку XX століття піднялася на один щабель з найрозвиненішими європей- ськими народознавчими науками того часу. Вадим Щербаківський (1876–1957) – вчений із світовим іменем, археолог, мистецтвознавець, етнолог, музейний діяч, колекціонер. Найбільшим здобутком ученого є його власна концепція походження українського народу, розроблена на підставі археологічних та етнографічних матеріалів. Вадим Щербаківський залишив після себе багату наукову спадщину, понад 100 статей, монографій, підручників, які були надруковані в багатьох країнах світу.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1287
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf224,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.