Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1290
Title: РЕГІОНАЛЬНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ (ЕЛІТНИЙ) УНІВЕРСИТЕТ
Authors: Зеленько, О. А.
Keywords: Гімназія вищих наук
університет
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У пропонованій статті автор обґрунтовує питання про формування регіональ- ного гуманітарного (елітного) університету. За основу ним береться другий розділ підготовленої ним монографії "Психологічне обґрунтування реформування вищої школи України, що демократично реформується (Теорія соціальної оптимі- зації трансформування вищої школи, інтегрованої в науку, в аспекті методології соціальної педології)". Загальні принципи такого університету визначені при характеристиці національного елітного. Автор наголошує, що формування національного й гуманітарних (елітних) вишів зумовлюється потребою у сфор- муванні резерву підготовки проукраїнського демократичного орієнтованого елітника. Спроба у своєму вирішенні опирається на теоретичне витлумачення категорії загальної психології свідомості вітчизняним психологом М. Я. Гротом та педагогом Х. Екебладом. Залучається теоретичний спадок іншого вітчизня- ного психолога Г. І. Челпанова. Ця категорія стає базою для визначення предме- та дослідження, уже згаданого елітника. Елітник – це носій категорії свідомості, рушій соціального прогресу. Категорія свідомості у соціальній психології модифі- кується у категорію соціальної свідомості. У регіональному університеті наявні гуманітарна та галузева складові. Випуск- ники його набувають широку гуманітарну освіту і галузеву підготовку. В Україні мають бути сформовані такі університети у кожному з регіонів. Регіони будуть визначені після визволення анексованого Криму та окупованої частини Донбасу. Оскільки майже в усіх регіонах фактично уже визначені регіональні елітні університети, то залишається це зробити у Поліссі. Зважаючи на значущмість у регіоні сільського господарства й давні освітні й наукові традиції, пов’язані з Гімназією вищих наук, пізніше ліцеїв та Історико-філологічного інституту, що були освітніми центрами Лівобережної України, такий університет має поста- ти на основі нинішнього державного імені Миколи Гоголя. Автор це обґрунтовує наявністю прекрасного студентського містечка цього вишу та однією з найста- ріших і найбагатших бібліотек. Він наголошує й на тому, що галузеву складову такого університету має скласти підрозділ Київського університету біоресурсів та екології середовища.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1290
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf236,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.