Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1295
Title: ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Authors: Бобро, А. А.
Бобро, Л. В.
Дубровська, Л. О.
Мовчан, В. О.
Keywords: вчитель початкових класів
інклюзивна освіта
інклюзивне навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена аналізу сутності та структури готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. У статті наголошується, що процес формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти нині набуває розширеного контексту. Акцентовано увагу на тому, що категорія готовності до професійної діяльності є системною якістю особистості, яка формується у процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти. Узагаль- нено теоретичні підходи учених щодо проблеми готовності майбутнього педагога працювати в умовах інклюзивної освіти. Визначено, що готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища – це комплекс взаємодіючих психологічних і професійних якостей спеціаліста, що дозволяють здійснювати практичну діяльність на високому рівні й організовувати навчально-виховний процес з учнями молодших класів враховуючи особливості нинішньої системи інклюзивної освіти. У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо структури готовності майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища і визначено, що готовність майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища – це двосторонній процес, де одна складова характеризує володіння педагогічними технологіями, знання основ психології та корекційної педагогіки, індивідуальних відмінностей дітей звичайних та з особливими освітніми потребами, використання варіативності у процесі навчання, професійної взаємодії в інклюзивно-освітньому процесі, а друга – емоційне прийняття дітей із різними типами порушень у розвитку, спроможність залучати дітей із різними типами порушень до діяльності на уроці та задоволеність власною педагогічною діяльністю, індивідуальний підхід до кожної особистості, викорис- тання варіативності у процесі навчання; уміння приєднати дітей із різними типами порушень до діяльності на уроці, зберігати самоконтроль і долати непередбачені перешкоди та вдовольнити власну педагогічну діяльність.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1295
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf225,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.