Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1296
Title: ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ДЦП: МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
Authors: Щерба, Н. С.
Keywords: практико орієнтоване навчання іноземної мови
старшокласники з ДЦП
заходи реалізації практико орієнтованого навчання іноземної мови
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Основною інновацією сучасної української середньої освіти учнів з інвалідністю є запровадження інклюзивної освіти. На її шляху постає низка перешкод, серед яких: неготовність суспільства визнати свою різноманітність позитивним факто- ром, неготовність учителів адаптувати навчальний процес до можливостей, труднощів і особливих освітніх потреб дітей з інвалідністю та, нарешті, него- товність самих дітей цієї категорії зайняти активну життєву позицію та руха- тись до максимально посильної самостійності. Стратегічною метою освіти є забезпечення соціальної інтеграції всіх дітей без винятку. Однак недостатня практична орієнтація української школи призводить до того, що випускники не мають можливості повною мірою оволодіти ключовими компетентностями, зазначеними в Концептуальних засадах реформування середньої школи (НУШ), до яких належать зокрема: вміння вчитись протягом життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності тощо. Для вирішення вказаної суперечності автор статті уточнює значення поняття "практико-орієнтоване навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами", використовуючи для цього метод контент-аналізу, та пропонує класифікацію відповідних освітніх і навчальних заходів у взаємозв’язку з рівнем володіння іноземною мовою учнями з ДЦП, їх можливостями, труднощами та особливими освітніми потребами. Пропонується розподіляти заходи на 3 основні типи: організаційні, навчальні і практичні. Перший тип передбачає врахування в освітньому і навчальному процесі індивідуальних особливостей учнів, а решта – представляє заходи, спрямовані на підвищення готовності учня до активної життєдіяльності в соціумі засобами предмета "Іноземна мова".
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1296
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf238,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.