Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1301
Title: ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Дубровський, В. Л.
Keywords: освітній процес
особистість учня
початкова школа
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті автор торкається важливої проблеми, яка полягає в ролі групи продовженого дня з формування активної особистості, фізично й морально здорової, що має потреби у різних видах дозвіллєвої та навчальної діяльності і успішно їх реалізує. Охарактеризовано головну мету початкової школи, як соціального інституту, в сучасних умовах є різнобічний розвиток дітей, здатних до самореалізації особистості, їх пізнавальної діяльності, навичок самоосвіти, творчих здібностей, загальнонавчальних умінь. Зокрема, проаналізовано, що групи продовженого дня, як і основне навчання, мають формувати в учнів ключові компетентності, необхідні для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості. Доведено, що в умовах сильної зайнятості батьків молодших школярів, група продовженого дня на даний час є необхідною і важливою формою організації вільного, позаурочного часу учнів, виявляє дієвий вплив на їхній всебічний розвиток. Встановлено, що вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумо- вий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку індивідуальних здібностей, запитів та інтересів дітей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1301
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf180,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.