Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1304
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Authors: Співак, Я. О.
Keywords: соціальна освіта
професійна підготовка соціальних працівників
професійна діяльність
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті досліджено особливості розвитку системи професійної підготовки соціального працівника до практичної діяльності у соціальній сфері. Якщо у ХІХ ст. соціальна робота тісно перепліталася з полегшенням бідності, що часто виконувалися членами духовенства, то сучасна соціальна робота, починаючи з кінця ХІХ – початку ХХ ст., знаходить своє коріння в соціальних інтересах і науковій практиці. Сьогодні професія соціальної роботи продовжує розвиватися, підтримуючи тенденції, що відповідають суспільним потребам ХХІ ст. Проаналізовано концептуальні основи і своєрідність тенденцій розвитку сучасної освіти. Підкреслено значущість соціологічного аспекту у створенні фундаменту для розвитку професійного мислення сучасного спеціаліста, розуміння ним характеру сучасного суспільного розвитку, ролей у ньому різних соціальних груп, інститутів, особистості. Виявлено основні підходи, які сприяють підвищенню ефективної організації і забезпечення якісної соціальної освіти майбутніх спеціалістів. Зокрема, з позиції системного підходу встановлено, що система професійної підготовки соціального працівника до практичної діяльності у соціальній сфері, як система, що постійно розвивається, здатна функціонувати і в стабільному режимі, і в динамічному, далекому від рівноваги. Особистісний підхід дозволяє сформувати в особистості якості суб'єкта у процесі життєдіяльності, особливо в період її професійного становлення. Діяль- нісний підхід передбачає включення особистості в різноманітні, ієрархічно залежні види діяльності. Разом з тим доведено, що застосування саме комплексу підходів до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників сприяє формуванню цілісної особистості майбутнього фахівця.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1304
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf230,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.