Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1307
Title: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ (ЛІЦЕЮ) ТА УМОВИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
Authors: Заплішний, І. І.
Боровик, В. В.
Keywords: фізична підготовленість
порівняльний аналіз
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається питання організації проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів школи (ліцею). У результаті дослідження даної проблеми було проведено теоретичний аналіз науково-методичної літератури, узагальнення практичного досвіду, тестування, результати якого оброблялися й заносилися в спеціально розроблений протокол, теоретичне, практичне і прикладне узагальнення результатів, а також систематизувалися показники всіх досліджених. Предметом цієї статті стало визначення рівнів фізичної підготовленості учнів ліцею, який з поміж інших чинників здоров’я є найбільш динамічним, кількісно і якісно посідає домінуючу позицію. Незважаючи на те, що ця проблема вже перебувала і перебуває в полі зору дослідників, вона потребує постійного ґрунтовного аналізу, оскільки система тестування надзвичайно рухлива і швидкозмінна, зазначаючи як кількісних так і якісних змін. Тому зазначена вище проблематика була й залишається досить важливою на часі, що й визна- чило актуальність цієї статті. У ній особлива увага приділяється порівняльному аналізу показників розвитку фізичних якостей юнаків і дівчат. Система тесту- вання для старшокласників складалася за видами тестів і нормативів на ви- тривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість. Одним із важливих завдань дослідження був аналіз отриманих результатів, який дозволив визначити рівні фізичної підготовленості учнівської молоді. Зібраний фактичний матеріал, порів- няльний аналіз показників фізичної підготовленості учнівської молоді засвідчив про те, що найбільшу кількість учнів становить низький рівень і дещо меншу – середній рівень. На основі впровадження в навчально-виховний процес нових технологій, форм і методів фізичного виховання у статті були визначені шляхи покращення фізичної підготовки школярів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1307
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf243,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.