Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1375
Title: Поет непоетичної доби: "філософія життя" в романі Костя Москальця "Вечірній мед"
Authors: Бондаренко, Ю. І.
Keywords: модернізм
постмодернізм
народний романтизм
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У романі Костя Москальця "Вечірній мед" застосовано оригінальний підхід до художнього означення та маркування зображеної історичної доби. Деестетизацію смаків, домінування масового над елітарним письменник вважає ключовими проблемами кінця ХХ – початку ХХІ століття в Україні. Основним маркером доби він обирає митця, внутрішні стани якого й бут-тєвий статус у соціумі дають можливість розкрити авторські філософ-сько-історичні погляди. Існування поета непоетичної доби – так у цілому можна окреслити тематику роману. Образи персонажів багатофункціо-нальні. По-перше, вони дозволяють продемонструвати співіснування та конфлікт "високого" (за версією автора, надчасового, вираженого в здо-бутках людської культури, створених протягом століть, а також у прагненні митця до необмеженої творчої діяльності, спрямованої до естетичної досконалості, філософської глибини, що також залишить слід в історії) та "низького" (вона набуває конкретночасової специфіки, визначеної суто матеріальними пріоритетами зображеної доби). По-друге, персонажі-митці стають своєрідним "перехрестям" художніх та світоглядних тенденцій кінця ХХ – початку ХХІ століття. Їхні уподобан-ня водночас визначені і модернізмом, і постмодернізмом, і навіть незнач-ними інтенціями народництва. Усе разом формує комплексне світо-відчуття, зумовлене неоднозначним психологічним станом: водночас трагічним, іронічним, відчуженим від зовнішнього світу, самозаглибленим, гедоністичним, інтелектуально загостреним, філософським, сповненим розчарування, зорієнтованим як на духовне, так і тілесне творчої еліти. Естетичне начало як ціннісний орієнтир та мірило суспільних процесів дозволило виявити сутнісні ознаки зображеного часу, у якому людина, зорієнтована на "високе", є зайвою, а часто й сама підпадає під впливи суто тілесно-матеріальних цінностей, що панують у соціумі, у якому немає місця для справжньої творчої особистості.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1375
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf330,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.