Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1594
Title: ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ КОЛИШНІХ В’ЯЗНІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ" НА ЛЬВІВЩИНІ)
Authors: Борисюк, С. О.
Гнат, І. М.
Борисюк, І, О.
Keywords: соціальне підприємство
вразливі категорії населення
соціальна підтримка,
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті поданоі результати вивчення теоретичних та практичних аспектів соціального підприємництва та дослідження ефективності використання підприємницького підходу для вирішення соціальних проблем в Україні на прикладі роботи з колишніми в’язнями у досвіді Благодійної організації "Регіональний центр соціальної адаптації" на Львівщині. Метою соціальної підтримки представників соціально вразливих груп є усунення (компенсація) чинників їх соціальної дезадаптації та забезпечення (відновлення) умов, необхідних для їх повноцінної життєдіяльності та соціального функціону- вання. І соціальне підприємництво як інноваційна технологія соціального обслу- говування вразливих категорій населення виступає досить дієвим та успішним механізмом вирішення їх соціальних проблем. Соціальне підприємство – це така організація, яка має подвійну мету своєї діяльності – отримання прибутку та вирішення соціальних проблем, що є пріоритетом їхньої діяльності. Вивчаючи діяльність соціальних підприємств у складі Благодійної організації "Регіональний Центр соціальної адаптації" на Львівщині, ми визначили, що вони відповідають основним критеріями оцінки успішної діяльності соціальних підприємств в Україні та їх впливу на вирішення соціальних проблем вразливих категорій населення (зокрема, одиноких колишніх в’язнів, переселенців, сиріт та інших): соціальні підприємства мають чітко сформульовану соціальну місію; є наявність прибутку та його розподіл; вчасно здійснюється публічна звітність про діяльність; належна оплата праці персоналу; позитивна атмосфера у ко- лективі; організовані сприятливі умови праці та відпочинку, побуту; висока якість запропонованих товарів та послуг. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає в тому, що дані матеріали можна використати для соціальних працівників у роботі з соціально вразливими верствами клієнтів та соціальних підприємців, при викла- данні соціального підприємництва для майбутніх фахівців соціальної сфери
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1594
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf247,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.