Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1595
Title: СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ
Authors: Ярошенко, О. В.
Keywords: англійська мова
диференційоване навчання
міжкультурна компетентність
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто сучасні вітчизняні і зарубіжні наукові дослідження пробле- ми диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної міжкуль- турної комунікативної компетентності в самостійній роботі. Проаналізовано роботи науковців з кожного аспекту досліджуваної теми і виділені загальні та специфічні ознаки за такими критеріями: автор, рік дослідження, вид наукової праці, мова, предмет дослідження і суб’єкт навчання. Аналіз існуючих досліджень дав змогу оцінити рівень розробленості питання. Виявлено, що науковці трактують поняття міжкультурної комунікативної компетентності як набір певних навичок і вмінь, які сприяють ефективній комунікації в межах різних культур. Визначена необхідність організації самостійної роботи студентів на основі диференційованого навчання. Виявлено відсутність наукових досліджень диференційованого формування міжкультурної комунікативної компетентнос- ті; недостатню кількість праць з організації самостійної роботи майбутніх філологів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1595
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf229,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.