Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1600
Title: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ
Authors: Українська, О. О.
Keywords: заклад вищої освіти
контрольно-оцінювальна діяльність
методична інтеракція
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто проблему практичної підготовки у закладі вищої освіти майбутніх викладачів англійської та французької мов до здійснення контрольно- оцінювальної діяльності, а саме до укладання контрольних матеріалів зі встановлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності та її окремих компонентів студентів-бакалаврів. Автором проведено аналіз останніх досліджень щодо формування контрольно-оцінювальної компетент- ності фахівців з іноземної мови. У результаті цього аналізу встановлено потребу в пошуку шляхів додаткової взаємодії магістрантів з майбутньою цільової групою, тими, хто навчається, з метою випробування розроблених ними контрольно-оцінювальних матеріалів та деталізації реалізації цієї можливості. Дослідницею рекомендується організовувати таку взаємодію під час самостійної роботи студентів. З цією метою вона звертається до поло- жень інтерактивної педагогіки та доходить висновку, що явище педагогічної інтеракції не повною мірою дозволяє врахувати специфіку дисципліни "Іноземна мова". Внаслідок чого запропоновано методичний термін "методична інтерак- ція", під якою розуміється творча взаємодія майбутніх викладачів англійської та французької мов з іншими агентами контрольно-оцінювальної діяльності у закладі вищої освіти, спрямовану на розвиток їхньої методичної контрольно- оцінювальної компетентності. Описано її сутність та зміст з позицій інтерак- тивного навчання у закладі вищої освіти, особистісно орієнтованого та синергетичного підходів до навчання. Виділено об’єкт методичної інтеракції (навчальний матеріал) та суб’єкти (магістранти, викладачі, студенти І–IV років навчання). Конкретизовано спектр ролей суб’єктів. Здійснення методичної інтеракції можливе за умови вияву творчої активності магістрантів та їх самоорганізації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1600
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf205,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.