Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1604
Title: СУЧАСНІ ІДЕЇ ЗМІСТУ КОМПЛЕМЕНТАРНО-ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК
Authors: Завидівська, О. І.
Keywords: комплементарно-інтегративне навчання
майбутні менеджери
навички здоров’яорієнтованого управління
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Теоретично обґрунтовано сучасні ідеї змісту комплементарно-інтегративного навчання майбутніх менеджерів через необхідність формування у них здо- ров’яорієнтованих управлінських навичок. Розкрито сутність комплементарно- інтегративних взаємозв’язків у змісті педагогічної технології формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середо- вища організації. Виокремлено й уніфіковано спеціальні, системні принципи, що будуть слугувати дієвим механізмом для створення комплементарно-інтегра- тивних взаємозв’язків у змісті здоров’яорієнтованої технології фахової підго- товки студентів-управлінців. Здійснено аналіз ідей реалізації комплементарно- інтегративних взаємозв’язків у системі професійної освіти майбутніх мене- джерів, що дозволить поєднати і використовувати дієві багатофункціональні концепти здоров’яорієнтованого навчання. Декларовано новий підхід до процесу передачі і засвоєння знань, вмінь і навичок як альтернативу традиційній системі. Йдеться про необхідність подолання розриву між тими знаннями, що отримують студенти і тими вміннями, що їм будуть необхідні для здоров’яорієнтованої управлінської діяльності. Констато- вано, що концепція змістовної комплементарної інтеграції дає поштовх для розуміння на проблемному рівні змісту фахових компетенцій студентів- управлінців і можливість для формування у них навичок здоров’яорієнтованого управління.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1604
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf368,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.