Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1605
Title: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Дубровська, Л. О.
Дубровський, В. Л.
Коваль, Т. В.
Keywords: початкова школа
навчання, молодші школярі
урок
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлюється проблема запровадження інтегрованого навчання у молодшій школі, зосереджується увага на формуванні в учителів будувати інтегровані уроки за змістом навчальних дисциплін. Наголошено на тому, що інтегровані уроки у початковій школі є однією з ефективних форм навчання мо- лодших школярів. Головна увага звернена на організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів та інтеграцію знань, які здійснюються злиттям в одному предметі (темі) елементів різних навчальних предметів шляхом широкого міждисциплінарного підходу, що передбачає визначення інтегративних принци- пів загальноосвітнього значення. Використання інтегрованого навчання в сучасні школі є актуальним, оскільки успішна методична реалізація передбачає досягнення мети якісної освіти. Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість учням досягнути усвідомленої потреби в міркуванні та висловлюванні своїх думок, вносити у звичайну систему уроків новизну, змінювати суворі кордони предметного викла- дання, що допомагає дітям сприймати важливі поняття крізь призму доступ- ного, цікавого та зрозумілого. Розкрито окремі аспекти ефективної реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання у початковій школі. Подані матеріали нададуть можливість вчителю подати матеріал з різних предметів як єдине ціле, розвивати розумову діяльність школярів, формувати позитивні моральні якості учнів і викликати у них бажання вчитися
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1605
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf187,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.