Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1606
Title: ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ОДНОЛІТКІВ
Authors: Володченко, Ж. М.
Кондратьєв, І. М.
Кондратьєва, Г. В.
Keywords: соціальна ізоляція
профілактика
інноваційні методи
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Мета статті полягає у визнанні існування в Україні проблеми соціальної ізоляції серед дітей підліткового віку, важливості створення середовища, яке б забезпечувало попередження і зменшення випадків вилучення дітей із соціальних відносин, проявів байдужості та неповаги однієї дитини до іншої, заподіяння моральної шкоди, приниження і в такий спосіб утвердження свого статусу. За допомогою авторської анкети та індивідуальних бесід було підтверджено актуальність проблеми соціальної ізоляції. З’ясовано: у підлітковому середовищі відбуваються прояви соціальної ізоляції, приниження і виключення дітей з референтної групи, міжособистісні конфлікти і прояви неприйняття серед однолітків, небажання розуміти власні емоції та емоції інших людей, керувати ними. Методи соціометрії дозволили визначити взаємостосунки дітей, а саме симпатії антипатії, неприязні, байдужості, ступінь згуртованості роз’єднанос- ті групи, "соціометричну позицію" кожної дитини. Запропоновані інноваційні методи роботи знижують рівень соціальної ізоляції та її розповсюдження в підлітковому середовищі, сприяють формуванню у дітей емоційного інтелекту, навичок самозахисту, адекватної поведінки в колі однолітків, на основі поваги, толерантності, емпатії з униканням автономних засобів мовлення, негативних жестів, слів. Метод circles of relationships (коло спілкування) спрямований на попередження та відгородження дитини від нега- тивного впливу навколишнього середовища та створення "оболонки" (система світоглядних, ціннісних уявлень про особистий простір та важливість його захисту), яка убезпечить дітей від порушення зони комфорту та впливу образ- ливих слів, дій, вчинків; ситуація "Два яблука" формує уявлення підлітків про шляхи самозахисту, емоційного реагування на негативний вплив зовнішнього середовища, збереження позитивного потенціалу свого внутрішнього світу, адекватну взаємодію у налагодженні гармонійних відносин з середовищем однолітків; метод "Зрозумій мене" створює ситуацію попередження соціальної ізоляції підлітків, розвиває емпатійні можливості, такт, толерантність, емо- ційний інтелект, уміння управляти своїми емоціями та емоціями інших людей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1606
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf264,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.