Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1656
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Дубровська, Л. О.
Дубровський, В. Л.
Король, В. С.
Keywords: освітній процес
початкова освіта
навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлюється проблема оновлення сучасної освіти, зокрема почат- кової, на засадах компетентнісного підходу, обґрунтовується мотивація необ- хідності формування в учнів здатності думати і діяти самостійно. Зверта- ється увага на те, що початкова ланка школи повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в них навички самостійного учіння. Зазначена необхідність використання в освітньому процесі початкової школи самостійної роботи учнів, що позитивно впливає на якість засвоєння ними знань, форму- вання різноманітних предметних умінь і навичок, створення умов для самореа- лізації школярів, стимулювання їх пізнавальної активності, виховання старан- ності й відповідальності. У науковій роботі вагоме місце відведено дослідженню праць видатних вчених, що стосуються питання самостійності роботи учнів. Зокрема, педагоги у своїх творах зазначали, що людина, яка не вміє самостійно вчитися, а тільки засвоює те, що їй дає вчитель, мало на що придатна. У статті подаються думки видатних педагогів, що нині дидакти і вчителі шукають такі засоби, які б допомагали всім дітям набути вміння самостійно вчитися, сприяли б їхньому розвиткові. Проаналізовані роботи дають можли- вість зробити висновок, що актуальність формування в дітей самостійності – чинник розвитку однієї з найважливіших особистісних якостей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1656
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf185,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.