Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1657
Title: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ТВОРЧІ АСПЕКТИ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Переверзєва, О. В.
Keywords: концертмейстер
професійна діяльність
професійні вимоги
хорове диригування
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглянуто процес професійної роботи концертмейстера в закладах вищої освіти на заняттях з хорового диригування, досліджено своєрідність професійної діяльності концертмейстера в межах навчальної дисципліни, яка є провідною в системі диригентсько-хорової освіти, систематизовано і конкре- тизовано професійні вимоги до концертмейстера у музично-педагогічному процесі, узагальнено і сформульовано психологічні та творчі аспекти роботи концертмейстера, запропоновано концепцію професійної діяльності концерт- мейстера в умовах роботи у закладах вищої освіти на заняттях з хорового диригування. В системі підготовки хорового диригента художня і педагогічна ефективність занять створюється зусиллями двох людей – викладача і концертмейстера. Незважаючи на уявну єдність, взаємопроникнення і органічну нерозривність роботи кожної з цих осіб, їх офіційний статус істотно відрізняється: педагог завжди вважається головною, провідною персоною в навчальному процесі, а концертмейстери, згідно штатного розкладу, відносяться до так званого "навчально-допоміжного персоналу". Таке офіційне визначення ставить їх у другорядне становище. В даній статті ми спробуємо довести принципову помилковість такої точки зору. Отже, проблемою даної роботи є суперечність між офіційним статусом кон- цертмейстера і реальними функціями його професійної діяльності. За змістом своєї роботи він є повноправним співучасником творчого і педагогічного процесу, тоді як статут "допоміжного" персоналу створює невірну орієнтацію і викликає певну недооцінку роботи концертмейстерів. Реальний зміст роботи педагога-концертмейстера та істинна значущість його діяльності в системі диригентсько-хорової освіти досі залишаються недо- статньо визнаними на офіційному рівні. Тому мета цієї роботи полягає в тому, щоб обґрунтувати дійсне значення концертмейстерської діяльності у музично- педагогічному процесі і сформувати концепцію професійної роботи концерт- мейстера у сучасному музично-педагогічному процесі. Тематика роботи безпосередньо пов’язана з повсякденною педагогічною практикою і нею же обумовлюється. Тому практична значущість роботи є очевидною і додаткових пояснень не потребує.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1657
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf184,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.