Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1658
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Онищук, І. А.
Keywords: педагогічний гуманізм
духовність
творче самовираження
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У публікації відображено результати контрольного етапу експериментально- дослідницької роботи з розвитку культури самовираження майбутніх виховате- лів закладів дошкільної освіти у художній діяльності. На основі аналізу психолого- педагогічної літератури розглядаються структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий). Визначаються критерії та показники оцінки міри сформованості культури самовираження, роль яких виконують властиво- сті особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти, що відповідають основ- ним векторам педагогічної діяльності (діловому, аксіологічному, комунікатив- ному, перетворювальному) та на цій основі визначається типологія сформо- ваності досліджуваного явища. Оцінка ефективності розробленої моделі розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності здійсню- ється за допомогою тих самих діагностичних методик, які були використані у процесі констатувального експерименту. Увагу зосереджено на отриманих даних контрольного зрізу в експеримен- тальній групі. Здійснюється аналіз якісно-кількісних отриманих результатів, особливо підкреслюється позитивна динаміка – збільшення кількості майбутніх вихователів ЗДО з духовно орієнтованим та особистісним типом культури самовираження у художній діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1658
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf217,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.